TOEPASSINGSGEBIED

☆ De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van alle reserveringen, boekingen en aanbiedingen bij en van Flamboyant B&B.


PRIJZEN

☆ Alle vermelde prijzen zijn per nacht, per kamer, voor 2 personen, inclusief BTW, uitgebreid ontbijtbuffet, andere kamervoorzieningen en dagelijkse schoonmaak.

☆ Hoewel wij streven naar de correctheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

☆ We behouden ons het recht voor om de prijzen te allen tijde te corrigeren en/of te wijzigen.


TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

☆ Reservering is mogelijk via onze website, per e-mail, telefonisch, per post of mondeling.

☆ Het kan ook via één van de Online Travel Agencies bij wie wij adverteren. Hou er dan wel rekening mee dat voor die boekingen andere, eigen bepalingen en voorwaarden gelden dan deze hier vermeld.

☆ Na ontvangst van uw reserveringsverzoek, en mits beschikbaarheid, sturen wij per e-mail een bevestiging met relevante gegevens over uw verblijf. Hiermee is de reservering definitief.

☆ Om misverstanden te voorkomen, is het aan u om na ontvangst van de reserveringsbevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen de 24 uur aan ons te melden.


BETALING VAN HET VERBLIJF

☆ Binnen de 5 kalenderdagen na het verzenden van de bevestigingsmail, betaalt u een voorschot van 50% van de totale reserveringssom. U ontvangt van ons de nodige betalingsinformatie.

☆ Het saldo moet ten laatste 4 weken voor het begin van uw verblijf betaald zijn. Bij laattijdige betaling en/of wanneer wij een herinneringsbericht moeten versturen, worden € 10,- administratiekosten aangerekend.

☆ Bij een reservering vanaf 4 weken voor aanvang van het verblijf, dient het totale reserveringsbedrag te worden betaald op het moment van boeken.

☆ Ook bij reserveringen van 3 nachten of minder, dient het totale reserveringsbedrag te worden betaald op het moment van boeken.


ANNULERING VAN EEN RESERVERING

☆ Flamboyant is een kleine, familiale B&B met slechts een beperkt aantal gewilde kamers. Annuleringen hebben een grote impact, vooral wanneer we potentiële gasten hebben moeten afwijzen voor iemand die al had geboekt en vervolgens annuleert.

☆ In geval van annulering door de gast:

☆ meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf, wordt 50% van het reeds betaalde bedrag terugbetaald.

☆ tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van het verblijf, wordt 25% van het betaalde bedrag terugbetaald.

☆ minder dan 2 weken voor aanvang van het verblijf, is een terugbetaling niet meer mogelijk.

☆ Indien wijzelf, om welke reden dan ook, genoodzaakt zijn een boeking te annuleren, dan nemen wij onmiddellijk contact met u op. Alle betalingen worden volledig terugbetaald, zonder enige verplichting voor ons tot betaling van schadevergoeding.


WIJZIGING VAN EEN RESERVERING DOOR DE GAST:

☆ Het op uw verzoek wijzigen van de reservering is mogelijk tot 4 weken voor uw aankomst en mits betaling van € 25 administratiekosten.

☆ Het op uw verzoek wijzigen van de reservering vanaf 4 weken voor uw aankomst, wordt beschouwd als een annulatie en vereist een nieuwe boeking.


NO SHOW

☆ Wanneer u aan het einde van de inchecktijd niet bent komen opdagen en ons ook niets hebt laten weten, dan is dit een 'No Show' en impliceert het de annulering van uw boeking. (cfr. annulering reservering)


AANKOMST EN VERTREK

☆ U kunt inchecken tussen 16:00u en 19:00u.

☆ Ten laatste één dag voor uw komst informeert u ons over uw aankomstuur en/of vluchtnummer. In geval van problemen onderweg, contacteert u ons per telefoon, mail of WhatsApp om te vermijden dat uw reservering als no show wordt gemarkeerd.

☆ Bagage droppen vóór check-in tijd (16:00u) is niet mogelijk.

☆ Bij het inchecken is een geldig identiteitsbewijs met foto in de vorm van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort vereist t.b.v. de Portugese vreemdelingendienst. ☆ Check out: wij vragen u om uw kamer op de ochtend van vertrek uiterlijk om 10.30 uur te verlaten.

☆ We kunnen wel uw bagage bewaren en u mag ook de tuin en het zwembad gebruiken tot 13:00u. Let wel, Flamboyant beschikt niet over een aparte, publieke sanitaire ruimte.

☆ Beslist u vroeger uit te checken dan voorzien in de overeenkomst, dan vindt er geen terugbetaling plaats van de resterende nachten. Deze nachten worden evenmin voor u verder bezet gehouden.


AANSPRAKELIJKHEID

☆ Flamboyant B&B heeft een verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. ☆ Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een ongeval of enige vorm van schade aan of verlies en diefstal van goederen tijdens uw verblijf. Tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid van Flamboyant B&B.

☆ Wij zijn evenmin aansprakelijk voor storingen in en om de B&B zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de omgeving.


SCHADE

☆ U bent aansprakelijk voor enige vorm van schade aan Flamboyant B&B, de inrichting of het terrein, die is ontstaan door uw toedoen.

☆ Alle schade moet direct aan ons worden gemeld.

☆ Afhankelijk van de situatie, het item en de mate van de schade vragen we of een vrijwillige bijdrage of een gehele/gedeeltelijke vergoeding.


HUISAFSPRAKEN

☆ De huisafspraken van Flamboyant B&B kunt u hier lezen. Ze zijn in gedrukte versie te vinden in elke kamer.

☆ De huisafspraken maken inherent deel uit van de reserveringsvoorwaarden. Van gasten wordt verwacht dat zij zich tijdens hun verblijf te allen tijde aan deze afspraken houden.

☆ Flamboyant B&B is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst voor het verblijf van de kamer te beëindigen wanneer de gast de huisafspraken bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust bij overige gasten kan worden of wordt verstoord. Gasten die om deze redenen worden geweigerd of weg gestuurd hebben geen recht op restitutie van hun betaling.


KLACHTEN

☆ De gast is steeds gerechtigd zijn klachten aan ons voor te leggen. Wij zullen elke klacht adequaat en met de nodige spoed behandelen, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

☆ Flamboyant B&B beschikt ook over het bij wet verplichte Klachtenboek (Livro de Reclamações) van de Portugese Economische inspectiedienst (A.S.A.E.) zowel in papier als in elektronische versie.


SLOTBEPALINGEN

☆ We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

☆ Als een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de andere bepalingen niettemin volledig van kracht.

☆ Deze overeenkomst wordt beheerst door Portugees recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waarin Flamboyant B&B gevestigd is.


Serra do Bouro, Portugal, 18 september 2019.